POKLON PAKET - NA FARMI I LIVADA - Personalizacija

Naslovnica knjige

POKLON PAKET - NA FARMI I LIVADA

Ispunite osobne podatke

Molimo vas da ispunite sljedeće podatke kako biste personalizirali svoju knjigu.
Sve preklapalice su namijenjene isključivo za jedno dijete. U preklapalicama nije moguće dodavati fotografiju ili personalizirati ilustracije.

Unesite ime i prezime koje želite da se pojavi na naslovnoj strani preklapalice.
Unesite ime kako želite da se pojavljuje u stihovima.
Obvezno - posveta će se pojaviti na početku knjige.
Cijena 25,00 EUR188,36 HRK